Kde nájdete naše výrobky?

Naše výrobky môžte ochutnať a kúpiť u nás na farme každú sobotu od 8:00 – 14:00. Okrem toho, v sieti supermarketoch Fresh, si naše výrobky môžte kúpiť každý deň čerstvé. Tu je zoznam predajní, kde naše výrobky nájdete chladničkách.

Zoznam predajní:

Vlastný predajný stánok na Dominikánskom námestí (Košice)

 • supermarket FRESH v Barci
 • supermarket FRESH Železníky na Miškoveckej ulici
 • supermarket FRESH Terasa na Triede SNP
 • supermarket FRESH v Šaci
 • supermarket FRESH Važec na Sídlisku nad Jazerom
 • supermarket FRESH Lipa na Kuzmányho ulici
 • supermarket FRESH Hnedák (novozrekonštruovaný), Tr.Ludvíka Svobodu
 • supermarket FRESH Iskra na KVP
 • supermarket FRESH na Lidickom námestí
 • supermarket FRESH na Luníku 7
 • supermarket FRESH na Luníku 2
 • supermarket FRESH na Pekinskej ulici na Ťahanovciach
 • supermarket FRESH na Americkej triede na Ťahanovciach 
 • supermarket FRESH na Muškátovej ulici na Terase
 • supermarket FRESH Torysa na sídlisku Furča
 • supermarket FRESH na Mlynskej ulici – OC Gastrodom 
 • supermarket FRESH na Boženy Nemcovej,  OC Merkúr
 • supermarket FRESH na Bukoveckej na Jazere – OC Bukovecká
 • supermarket FRESH na Myslavskej ulici – OC Myslava 
 • supermarket FRESH OC Laborec na ulici Povstania českého ľudu
 • supermarket FRESH EPERIA Prešov
 • supermarket FRESH Park Anička