Loišov dvor | Čerstvé z dvora

PROJEKTY

Verejné obstarávanie č.2

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (176.16 kb)

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (96.88 kb)

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (32.5 kb)

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (156.3 kb)

Zverejnené: 03.02.2020
Veľkosť: (17.27 kb)




Európsky fond regionálneho rozvoja

                      

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky

Miesto realizácie projektu: Baška

Názov a sídlo prijímateľa:   LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.,   Baška 300, 04016 Baška

Stručný opis projektu:
Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie na spracovanie mäsa a mliekarenských výrobkov.
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LOIŠOV DVOR, spol. s r.o., zvýšenie objemu tržieb a pridanej hodnoty, vytvorenie nového pracovného miesta.

Dátum začatia realizácie projektu: november 2019
Plánovaný dátum skončenia realizácie projektu: júl 2020

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa prostredníctvom vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby. Nová technológia svojim vysokým inovačným potenciálom zabezpečí  zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, rast pridanej hodnoty a produktivity. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku na obstaranie technológie sa zvýši kvalita, rýchlosť, efektívnosť, pružnosť vo výrobe a zároveň dôjde  k prijatiu 1 nového zamestnanca.